Η επιτυχία της κλινικής μας μετριέται σε χαμόγελα!

Η συνέπεια και η εξαιρετική δουλειά του έμπειρου προσωπικού μας, έχει ως αποτέλεσμα ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό επιτυχημένων γονιμοποιήσεων και γεννήσεων.

Το παρακάτω στατιστικό διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό επιτυχών θεραπειών της Assisting Nature σε συνάρτηση με την ηλικιακή ομάδα των «ασθενών» γυναικών.

Ένας πιο σωστός τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων μίας μονάδος αλλά και της επιτυχίας της εξωσωματικής είναι το Αθροιστικό Ποσοστό κύησης ανά ωοληψία και συνολικού αριθμού των παραγόμενων εμβρύων (COMFFETI pregnancy rate*).

Αυτό επιβάλλεται αφενός γιατί η επιβίωση των εμβρύων μετά την κρυοσυντήρηση (vitrification) είναι άριστη, και αφετέρου γιατί στην σύγχρονη εποχή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πολλές φορές δεν γίνεται φρέσκια εμβρυομεταφορά και καταψύχονται όλα τα έμβρυα ώστε να μεταφερθούν σε μετέπειτα φυσικούς κύκλους, όπου το ενδομήτριο θα προσομοιάζει την φύση και δεν θα είναι βιασμένο από τις ορμόνες της ωοθηκικής διέγερσης.

Κατ’αυτό τον τρόπο η γυναίκα θα υποβληθεί σε δυο ή και τρείς εμβρυομεταφορές χωρίς όμως να λάβει φάρμακα μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με σαφέστατα αυξημένες πιθανότητες

Η Μονάδα μας είναι από τις πρώτες στον κόσμο που έχει υιοθετήσει αυτή τη νέα στρατηγική του Freeze All και με συνεχή έρευνα αποδεικνύει ότι σε συγκεκριμένες ασθενείς όπως αυτές που παράγουν πολλά ωάρια ή έχουν αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης, η κατάψυξη όλων των εμβρύων και μετάθεση της εμβρυομεταφοράς σε επόμενο κύκλο και όχι αυτό της διέγερσης αυξάνει τις πιθανότητες κύησης και Γέννησης ζώντων Νεογνών.

Όπως θα διαπιστώσετε στο επόμενο διάγραμμα με την εφαρμογή του Freeze All Blastocyst Strategy η μονάδα μας επιτυγχάνει Αθροιστικό ποσοστό Γέννησης 57,4% σε γυναίκες κάτω των 40 με ΜΙΑ μόνο ωοθηκική διέγερση! *COMFFETI: Combined Fresh and Frozen Embryo Transfer per Individual