Η διέγερση των ωοθηκών με φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό την ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων διαρκεί περίπου 12-14 μέρες.

Tο είδος του πρωτοκόλλου επιλέγεται με βάση το ιστορικό της κάθε γυναίκας (την ηλικία, τις προηγούμενες προσπάθειες κ.α).

Η παρακολούθηση γίνεται κάθε 2-3 ήμερες με προσδιορισμό των ορμονών και υπερηχογραφικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση της κατάλληλης δοσολογίας των φαρμάκων.

Την ημέρα που τα περισσότερα ωοθυλάκια έχουν διάμετρο μεταξύ 18-20mm, χορηγείται η τελευταία ένεση, η οποία θα οδηγήσει στην τελική ωρίμανση των ωαρίων και την ωοθυλακιορρηξία.