Η πλήρης Διερεύνηση της Ανδρικής Γονιμότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις & ελέγχους:

  1. Ιστορικό: προηγούμενη εγκυμοσύνη, κρυψορχία, λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, διαβήτης, καρκίνος, κάπνισμα, φάρμακα και συχνότητα συνουσίας ή ανικανότητας είναι κρίσιμα σημεία για την αξιολόγηση της ικανότητας γονιμότητας ενός άνδρα.
  2. Ανάλυση σπέρματος: Η ανάλυση σπέρματος είναι η πιο συνηθισμένη διαδικασία όταν πρόκειται για τη διερευνηση ανδρικής γονιμότητας και για να προσδιοριστεί αν υπάρχει ένας παράγοντας στειρότητας των ανδρών. Το σπέρμα συλλέγεται σε δοχείο δείγματος και ελέγχεται από τεχνικό εργαστηρίου που εξετάζει το σπέρμα κάτω από το μικροσκόπιο, προκειμένου να αξιολογήσει τη συγκέντρωση, τη μορφολογία, την εμφάνιση και την κινητικότητα του σπέρματος. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των σπερματοζωαρίων, ο εμβρυολόγος ελέγχει επίσης εάν η συγκέντρωση του σπέρματος είναι πάνω ή κάτω από 15 εκατομμύρια κύτταρα σπερματοζωαρίου ανά χιλιοστόλιτρο υγρού εκσπερμάτωσης.
  3. Εάν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων διαπιστωθεί ότι είναι χαμηλός, ο ειδικός αναπαραγωγής του assistingNATURE πιθανότατα θα ζητήσει Oρμονικές εξετάσεις όπως τα επίπεδα Τεστοστερόνης, FSH, LH, TSH και προλακτίνης στο αίμα.
  4. Ο Καρυότυπος,  ελλείψεις στο Υ χρωμόσωμα (Yq-microdeletions) και η μετάλλαξη της κυστικής ίνωσης είναι γενετικά τεστ που εκτελούνται συνήθως όταν το σπέρμα είναι κάτω από 1 εκατομμύριο/ml.
  5. Στη συνέχεια, θα υποβληθείτε σε  Υπερηχογράφημα του οσχέου για να εντοπιστούν βλάβες των όρχεων συμπεριλαμβανομένου του προστάτη,  ή κλειστά σπερματικά σωλήναρια.
  6. Η ανάλυση ούρων και οι καλλιέργειες σπέρματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση λευκών αιμοσφαιρίων – δείκτη πιθανής μόλυνσης. Η ανάλυση ούρων θα δείξει επίσης την πιθανή παρουσία σπερματοζωαρίων στα ούρα η οποία ειναι ένδειξη προβλήματος στην εκσπερμάτωση που είναι γνωστή ως παλίνδρομη εκσπερμάτωση.
  7. Σε μερικές περιπτώσεις διεξάγονται επιπλέον δοκιμές όπως ο κατακερματισμός του DNA και η ανάλυση FISH του σπέρματος, οι οποίες δείχνουν τη γενετική βλάβη κάθε σπέρματος.
  8. Σπάνια διεξάγεται δοκιμασία Συγκόλλησης για να εξεταστεί στο μικροσκόπιο αν τα σπερματοζωάρια συσσωρεύονται μεταξύ τους (καθώς η συσσώρευση εμποδίζει το σπέρμα να κινηθεί μέσω της βλέννης του τραχήλου της μήτρας).
  9. Παρομοίως έλεγχος Οξειδωτικου  stress στο σπέρμα, εκτελείται σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας ή κατόπιν αποτυχημένων σπερματεγχύσεων.
  10. Τέλος, FNA ή microTESE εκτελείται σε περιπτώσεις Αζωοσπερμίας με ποσοστό επιτυχούς ανάκτησης σπερματοζωαρίων άνω του 50% χρησιμοποιώντας επίσης και ειδικά ένζυμα.