Οι επιπτώσεις στη ζωή των ατόμων και των ζευγαριών που έρχονται σε επαφή με κάποια θεραπεία της υπογονιμότητας είναι διάφορες και ποικίλουν από εναλλαγές συναισθημάτων, από δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις μέχρι και ανησυχίες για την υγεία.

Ανάλογα με την επιλεγόμενη μέθοδο θεραπείας της υπογονιμότητας και με το στάδιο της θεραπείας, η θεραπεία μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Για παράδειγμα η ορμονική θεραπεία μπορεί να επηρεάσει την  ψυχική υγεία και αυτή με τη σειρά της την συμπεριφορά.

Τα επίπεδα άγχους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τείνουν να είναι ανεβασμένα με αποτέλεσμα η συναισθηματική ισορροπία να διαταράσσεται.

Η ψυχολογική συμβουλευτική σε ατομικό επίπεδο μπορεί να είναι απαραίτητη προκειμένου να επεξεργαστεί το άτομο τα διάφορα αρνητικά του συναισθήματα και προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θεραπείας.

Πολύ συχνά η ατομική συμβουλευτική προτείνεται τόσο πριν όσο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της θεραπείας.

Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείς υποστήριξη, οι πεπειραμένοι ψυχολογικοί σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι και παρόντες να βοηθήσουν παρέχοντας εξειδικευμένες και εμπιστευτικές υπηρεσίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική πριν την θεραπεία
 • One to one υποστηρικτική συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική ζευγαριών
 • Υποστήριξη ομάδων (π.χ άγαμες μητέρες, δότριες ωαρίων, ζευγάρια)
 • Σεμινάρια και εργαστήρια

Τα άτομα και τα ζευγάρια που προετοιμάζονται για εξωσωματική γονιμοποίηση μπορούν να επωφεληθούν μιας μισάωρης δωρεάν συνεδρίας. Οι συνεδρίες στοχεύουν:

 • Στην προετοιμασία για την εξωσωματική γονιμοποίηση με την προσέγγιση των σχετιζόμενων επιπλοκών
 • Στην αντιμετώπιση της συναισθηματικής επίδρασης της θεραπείας
 • Στη συζήτηση θεμάτων που αφορούν  την σχέση σας, τα οποία ενδεχομένως έρχονται στην επιφάνεια λόγω της θεραπείας ή που ενδεχομένως έχουν αρνητική επίπτωση στην θεραπεία
 • Στην αντιμετώπιση ανεπιτυχών θεραπευτικών προσπαθειών
 • Στην προσέγγιση της πιθανότητας αποβολής

Ως ασθενής μας έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Περαιτέρω συνεδρίες με τους ψυχολόγους μας στοχεύουν:

 • Στην βελτίωση της επικοινωνίας σου με την οικογένεια σου και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους
 • Στην ανταπόκριση στις προσδοκίες και στις αντιδράσεις των άλλων
 • Στην συζήτηση θεμάτων της σχέσης σας, τα οποία ενδεχομένως έρχονται στην επιφάνεια λόγω της θεραπείας ή τα οποία ενδεχομένως έχουν αρνητική επίπτωση στην θεραπεία
 • Στην ψυχολογική σας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και της θεραπείας
 • Στην διαχείριση του άγχους που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και την προετοιμασία της μητρότητας

Επιπροσθέτως , στο Assisting Nature, μπορούν οι πελάτες/ασθενείς μας να επωφεληθούν από τα ψυχολογικά σεμινάρια και  τα εργαστήρια    που προσφέρονται στο κέντρο μας σε σταθερή βάση. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια στοχεύουν :

 • Στην αντιμετώπιση της εμπειρίας της θεραπείας της υπογονιμότητας η οποία μπορεί να είναι δύσκολη
 • Στο να μοιραστεί κανείς την εμπειρία αυτή με άλλους ανθρώπους που αισθάνονται το ίδιο καθώς και εκλογικεύοντας τα συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, απομόνωσης και θυμού
 • Στο να καταστούν διαχειρίσιμες οι συναισθηματικές μεταπτώσεις που οφείλονται στην αβεβαιότητα
 • Στην εξύψωση της αυτοεκτίμησης και στην διατήρηση μιας θετικής στάσης
 • Στην προετοιμασία των μελλοντικών γονέων ως προς το πως θα μιλήσουν με τα παιδιά τους για την δική τους θεραπεία υπογονιμότητας
 • Στο να σας παράσχουν κατάλληλες πήγες πληροφόρησης
 • Στην ενδυνάμωση και υποστήριξη σας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του κέντρου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής, για να κλείσετε ένα ραντεβού ή για να κλείσετε μία θέση για εσάς ή για τον σύντροφο σας στο επόμενο σεμινάριο μας.