Με τη βιοψία όρχεως (TESE ή micro-TESE) έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε λήψη ώριμων ή μη σπερματοζωαρίων από τα σπερματικά σωληνάρια.

Η κλασσική βιοψία όρχεος (TESE), που έχει πρόσβαση μόνο στον ορχικό ιστό είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούνταν όλα αυτά τα χρόνια.

Η μικροχειρουργική λήψη (micro-TESE) που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης είναι η επανάσταση στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άντρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας καθώς γίνεται εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος.

Το κύριο πλεονέκτημα της micro TESE σε σύγκριση με τη κλασσική βιοψία όρχεως είναι ότι ανευρίσκεται σπέρμα σε υψηλό ποσοστό ακόμη και σε άντρες που είχαν υποβληθεί σε κλασσική βιοψία και δεν είχαν βρεθεί σπερματοζωάρια.

Επιπλέον πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της κλασικής βιοψίας είναι:

  • Η αύξηση της πιθανότητας ανεύρεσης σπερματοζωαρίων ανά βιοψία
  • Η ελάχιστη ελάττωση του ορχικού ιστού
  • Μειώνει την ποσότητα ιστού που λαμβάνεται
  • Διευκολύνει τον εμβρυολόγο στην ανεύρεση σπερματοζωαρίων
  • Μειώνει τον κίνδυνο βλάβης ενδοορχικών αγγείων

Μόλις αφαιρεθούν τα δείγματα η αναζήτηση σπέρματος ξεκινά με την εξέταση των δειγμάτων κάτω από το μικροσκόπιο.

Μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε ώρες για την αναζήτηση σπερματοζωαρίων στα δείγματα.

Πρόκειται για μια δύσκολη και κουραστική διαδικασία, αλλά πολύ διεξοδική και σημαντική.

Μόλις βρεθούν τα σπερματοζωάρια, το σπέρμα στη συνέχεια είτε χρησιμοποιείται για γονιμοποίηση είτε καταψύχεται για μελλοντική χρήση.

Η κατάψυξη του σπέρματος από άνδρες με προβλήματα στην σπερματογένεση μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή αυτά τα σπερματοζωάρια είναι συνήθως λίγα και μπορεί να μην επιβιώσουν στην απόψυξη.

Επομένως, η καλύτερη πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι να χρησιμοποιήσετε φρέσκο ​​σπέρμα λίγο πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Το Micro-TESE είναι μια μεγάλη πρόοδος στην ανδρική αναπαραγωγική χειρουργική.